Groeien door innovatie

Alles over het
innoveren

Innovatie is één van de belangrijkste onderdelen om als een onderneming te groeien en bij de tijd te blijven. Het zorgt ervoor dat je net een stap voor kunt blijven op je concurrentie. Dit zal zowel op korte termijn, als op lange termijn resulteren op succes. Op deze pagina vind je alles over innovatie en ontdek je hoe jij dit continu kunt implementeren binnen jouw bedrijf.

Wat is innovatie?

Voor innovatie zijn veel verschillende omschrijvingen te vinden, sommige zijn productgericht en andere zijn ideegericht. Het is belangrijk om het verschil te weten tussen het werkwoord ‘innoveren’ en het zelfstandig naamwoord ‘innovatie’. Larry Keeley beschrijft het verschil als volgt:

Innovating is the identification of complicated problems that matter, so that you can work through them to deliver elegant solutions. This – identifying the right problem — is important for many reasons, not least of which is that more than 90% of the time teams focus on pursuing the wrong goal from the start.

Innovation is the creation of a new, viable business offering.  This is different from “invention” and the key word here is viable.  Innovation must have a return on capital.

De focus ligt bij innoveren op het identificeren van een probleem en hier geschikte oplossingen voor vinden. Innovatie wordt omschreven als het creëren van een waardevol nieuw aanbod dat over tijd zijn waarde uitbetaald. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat innovatie niet hetzelfde is als een nieuwe uitvinding. Bij innovatie gaat het om een verbeterd aanbod, passend bij de wensen van de klant of nieuwe samenwerkingen en het vormgeven van dat aanbod.

Vormen van innovatie

Zoals eerder vermeld zijn er veel verschillende beschrijvingen voor innovatie, maar dit komt ook omdat er veel verschillende soorten innovatie zijn! De meest bekende vorm van innovatie is product innovatie, hierbij wordt een product vernieuwd, verbeterd of uitgebreid. Een andere, minder voorkomende vorm van innovatie is merkinnovatie. Hierbij ligt de focus op de klant, en dat deze jouw merk prefereert over concurrenten of soortgelijke merken.

Het model hier onder geeft inzicht in 10 verschillende soorten innovatie. Dit model komt uit het boek ’Ten Types of Innovation, door Larry Keeley’ en geeft een duidelijk inzicht in de verschillende vormen van innovatie.

Wat zorgt voor succesvolle innovatie

Een innovatie is niet het denkbeeldige lampje waarbij een briljant idee ineens geboren is. Innoveren is een complex proces dat risicovol kan zijn. Daarom is het handig om tijdens het innovatieproces naar twee verschillende fases te kijken:

 • Het plannen, hierbij ligt de focus op kennis en je netwerk. Kennis is de eerste stap, kennis is nodig om te innoveren. Zonder kennis zal iets niet snel verbeteren. Voor een innovatie is het belangrijk dat je de juiste mensen om je heen hebt, je netwerk is essentieel. Samen met dit netwerk kun je een idee verder brengen tot een concreet innovatieplan.
 • Het uitvoeren, dit is de tweede fase waarbij de focus ligt op financiering en arbeid. Een financiering is nodig om de gemaakte plannen te realiseren. Ten slotte is het belangrijk dat al deze stappen te combineren en en hier werkelijkheid van wordt gemaakt. Hier zijn arbeidsuren voor nodig. Zo kan de innovatie daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden.

Wanneer je deze stappen binnen je bedrijfsstructuur implementeert is de kans groter dat je innovatie een succes wordt dan wanneer je zonder plan aan het werk gaat.

Valkuilen bij innovatie

Zoals bij veel andere dingen, zijn er bij innoveren ook valkuilen. Deze valkuilen kunnen betrekking hebben tot innovatie zelf maar ook op de manier hoe bedrijven innoveren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Het innovatieproces door een selecte, misschien zelfs externe partij laten doen. Dit zorgt er voor dat innoveren niet onderdeel is van het hele bedrijf. Dit kan voor ontevredenheid zorgen voor de werknemers die niet bij het innovatieproces worden betrokken, maar kan er ook voor zorgen dat de uiteindelijke innovatie de plank misslaat.

 • Zorg er voor dat een innovatie nut heeft. Wanneer een innovatie ontwikkeld wordt met de nieuwste technologie maar dit niet aansluit bij zowel de wensen van de klant als de ontwikkelaar, heeft deze innovatie weinig nut.

 • Innoveren om te innoveren, breng goed in kaart waarom je wil innoveren, wat is het probleem dat moet worden opgelost en waarom wil jij dit als bedrijf oplossen? Als dit onduidelijk is, is de kans groot dat de focus op het verkeerde vlak ligt.

Dit zijn drie valkuilen die goed te vermijden zijn. Natuurlijk zijn er nog meer valkuilen die komen kijken bij innovatie, zorg daarom dat je van te voren goed in kaart hebt hoe jouw innovatieproces er uit moet gaan zien.

Tip: lees ook onze blog over Business Design

Blijven innoveren

Innovatie is voor ondernemingen van levensbelang. Als ondernemingen niet mee veranderen is de kans groot dat zij in de problemen komen. Een voorbeeld hiervan is de gratis krant ‘Metro’.

Het omzetten van ideeën tot succesvolle bedrijfsconcepten is een proces dat bedrijven goed moeten implementeren in hun bedrijfsstructuur, maar waar ook continue aandacht aan moet worden besteed. Wanneer je als bedrijf wil innoveren is het belangrijk dat je routines los kunt laten en flexibel om kunt gaan met veranderingen in je bedrijf.

Het proces van innovatie moet verankerd worden in je organisatie en met regelmaat moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Vaststellen van een uitdaging of omschrijving van een nieuw idee
 2. Onderzoek naar kwaliteiten en verbeterpunten in de eigen omgeving, maar ook het bijhouden van trends en ontwikkelingen in de markt en ver daarbuiten
 3. Definiëren van de strategische koers op basis van bovenstaande punten
 4. Definiëren van de ambities van je bedrijf
 5. Van papier naar praktijk: Hoe gaat jouw bedrijf de ambities waarmaken?
 6. Gedetailleerde omschrijving van het nieuwe concept opstellen
 7. Controleer de haalbaarheid van jouw concept zowel op gebied van klantacceptatie als in financiële zin.
 8. Introductie van de innovatie in de markt
 9.  

Door deze 8 stappen in je bedrijf steeds te blijven herhalen, blijf je innoveren en kun je de concurrentie een stap voor zijn!

Maak vandaag werkelijkheid van jouw idee

Neem deel aan de Innovatieplantage in onze Kr8Centrale.