Kinderen voor een digibord

Onderwijs in Nederland – Over innovatie en kwaliteit

We brengen een groot deel van ons leven op school door. Onderwijs biedt essentiële kansen voor het leven en de toekomst. Het onderwijs is continue in beweging, maar wat is goed onderwijs en hoe effectief zijn innovaties die we kennen op scholen? Dit soort vragen spelen nu meer dan ooit. In deze blog kijken we samen naar de verschillende aspecten van innovatie binnen het onderwijs. 

Innoveren op school

Wat voor de één goed onderwijs is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Ouders en leerlingen kunnen steeds meer kiezen voor een concept of systeem dat bij hen past. We zien veel scholen enthousiast starten met prachtige innovatie ideeën om hun onderwijs te verbeteren. Met de overtuiging om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de wereld van morgen en de individuele behoeftes van de leerlingen. Als het idee in de praktijk dan toch niet helemaal uit de verf komt, zit ‘m dat vaak in het proces. Welk probleem wil je eigenlijk oplossen, wat is de drijfveer? Veranderen is ingewikkeld; het omvat veel componenten, faal- en succesfactoren en barrières. Het vraagt om de juiste skills, kennis en een passende mindset. Je wilt de onderwijskwaliteit borgen; je werkt met leerlingen dus je moet goed weten wat je doet. Belangrijk is dat het proces volgens een structuur verloopt; met een projectplan, in fases, met pilotklassen, vooraf onderzoeken of het idee überhaupt een kans van slagen heeft, tussentijd meten, observeren, data bijhouden en reflecteren, etc. Langzaam gaan, maar snel leren. En vooral: weten hoe je pilots moet opschalen, want een innovatie opstarten is niet heel moeilijk. Een pilot doorvoeren in een hele organisatie des te meer. 

Wat is onderwijsinnovatie?

Onderwijsinnovatie is een containerbegrip waar veel aspecten onder vallen. Wij definiëren het als een uitgewerkt en geïmplementeerd idee of concept, dat probleemoplossend en toekomstgericht is, maar ook meerwaarde creëert binnen het onderwijs. Innovaties dienen een positieve impact te hebben op de wettelijke en maatschappelijk opdracht die scholen hebben. Er zijn dus ook veranderingen op scholen die niet direct onder het begrip ‘onderwijsinnovatie’ vallen.

Waarom innoveren?

Een continue veranderende wereld, diversiteit en eigenheid die steeds belangrijker worden. Een terugloop in leerlingenaantal of een ideaalbeeld over jouw onderwijssysteem. Dit kunnen goede redenen zijn om te innoveren, mits je start vanuit een visie (een WHY) die een oplossing vormt voor een probleem/situatie. Vaak komt een innovatie voort uit een verlangen of een urgentie. Thuiswerken tijdens de lockdowns is een goed voorbeeld van een urgentie. Onderzoek is een belangrijk onderdeel van innovatie. Kan jouw idee het onderwijs kwalitatief verbeteren? Beïnvloedt jouw idee het team op een positieve manier? Er is al veel onderzocht, uitgeprobeerd en ook mislukt, maak er gebruik van. Bekijk en onderzoek scholen waar een innovatie succesvol tot uitvoering is gebracht, zoals bij Laterna Magica in Amsterdam. Deze innovatieve en excellente school kreeg van de onderwijsinspectie een beoordeling ‘goed’. 

Kiemkr8 binnen het onderwijs

Kiemkr8 Onderwijsinnovatie gelooft dat innovatie in het onderwijs leersituaties voor leerlingen kan verbeteren en hun kansen kan vergroten. Met een focus op kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben, staan we voor behoud of verbetering van de onderwijskwaliteit bij innovatieprojecten.

Door de huidige situatie binnen de onderwijsorganisatie in kaart te brengen, ontdekken we samen waar verbetering wenselijk en mogelijk is. In 5 fases werken we van een idee naar realisatie. 

Pathways to personalization framework

We werken met beproefde innovatiemethodieken om je inzicht te geven, te activeren en creatieve oplossingen te laten bedenken. Met ons team van Kiemkr8 Experts en jonge creatieven, combineren we een flinke dosis kennis en ervaring met frisse ideeën en concepten. Onze rol is het aanjagen van verandering en het vooruit brengen van het proces hierbij. We begrijpen het speelveld en weten hoe onderwijsinstellingen succesvol kunnen innoveren. Samen innoveren? Neem dan contact met ons op!

Related Articles

Responses