Business Design, de beste manier om te blijven innoveren!

“Business Design zou wel eens de belangrijkste discipline uit het bedrijfsleven kunnen worden omdat het zich focust op de belangrijkste elementen van innoveren”.

Business Design en Design Thinking zijn termen die jou misschien bekend voorkomen, maar wat is dit precies en is dit nu relevant? Lees deze blog om meer te weten te komen over Business Design en wie weet is dit wel de toekomst voor jouw onderneming!

Wat is Design Thinking

Voordat we bezig gaan met Business Design is het goed om te weten wat Design Thinking is. Design Thinking is een mindset, een filosofie, een toolkit. Bij Design Thinking wordt gekeken wat de doelgroep écht nodig heeft om zo het ontwikkelproces effectiever te maken. Een belangrijke onderscheidende stap van Design Thinking is om empathie op te bouwen voor de doelgroep. Dit wordt gedaan in combinatie met het uitvoerig verkennen van het probleem dat deze doelgroep heeft, pas dan wordt er naar een oplossing gewerkt. Op deze manier wordt er gedesignd vanuit de doelgroep en zal het eindproduct of de dienst beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep.

Hoe werkt Design Thinking

Design thinking werkt in iteraties waarin steeds een prototype wordt opgeleverd dat uiteindelijk getest wordt bij de doelgroep. Een iteratie bestaat uit vijf stappen: • Empathize, hierbij wordt empathie opgebouwd voor de doelgroep door middel van research, op deze manier kunnen aannames op zij gezet worden en krijg je echt inzicht in de doelgroep en hun benodigdheden.
 • Define, hierbij analyseer je het gedane research en op basis daarvan definieer je de kernproblemen. Het is hierbij belangrijk om deze problemen ‘human-centered’ te formuleren.
 • Ideate, hierbij worden ideeën bedacht die zijn gebaseerd op de verzamelde data van de eerste twee stappen. Op deze manier kijk je met een nieuw (objectief) perspectief naar de problemen en kunnen er nieuwe innovatieve oplossingen bedacht worden.
 • Prototype, hierbij worden de ideeën van de ‘ideate’ stap uitgewerkt tot een kleinschalig prototype of een belangrijk deel hiervan.  
 • Test, hierbij wordt het prototype bij de doelgroep getest om feedback te verzamelen en verbeterpunten te ontdekken. Na de testfase kan de volgende iteratie beginnen met de feedback als een onderdeel van de ‘define’ stap. Zo kan er verder gebouwd worden aan een product of een dienst die bij de doelgroep aansluit.

Door in iteraties te werken blijft het product of de dienst zich steeds ontwikkelen, dit kan in principe een oneindig proces zijn om zo steeds dichter bij de wensen van de doelgroep te komen.

Design Sprints bij Design Thinking

Design thinking is de algehele mindset, maar dit is nog niet een gestructureerde manier van werken. Dit is waar de Design Sprint om de hoek komt kijken. Een Design Sprint is een stapsgewijze werkwijze die Design Thinking implementeert binnen vijf dagen. In deze vijf dagen worden de vijf stappen van Design Thinking behandeld binnen een van te voren vastgestelde tijdlimiet. Daarbij wordt uit het gehele traject een prototype gemaakt dat vervolgens snel getest wordt bij de doelgroep. Door op deze manier te werk te gaan komen er in korte tijd waardevolle resultaten vrij en kan de ontwikkelaar leren van het proces en de doelgroep.

Valkuilen van Design Thinking

Natuurlijk heeft elk voordeel zijn nadeel. Design Thinking is een effectieve manier om te designen vanuit je doelgroep. Toch kan het hierdoor voorkomen dat je iets ontwikkelt dat niet meer aansluit bij de visie van jouw eigen bedrijf. Ook stokt het proces vaak na het opleveren van het prototype en is er te weinig oog voor de uitvoerbaarheid en de levensvatbaarheid van het idee.

Daarnaast is Design Thinking niet een succesfactor, het is een mindset om problemen op een andere manier te bekijken. Het is dus niet zo dat als je een probleem hebt dat je na twee iteraties Design Thinking hebt opgelost, op de best mogelijke manier. (Maar het kan hier zeker bij helpen!)

Wat is Business Design

Business Design is de brug die ervoor zorgt dat innovaties niet alleen vernieuwend zijn, maar ook succesvol zijn en impact maken. Business Design speelt in op de valkuilen van Design Thinking.

Image from InReach Solutions

Zoals het bovenstaande figuur duidelijk maakt, bestaat er geen dienst/product dat voldoet aan de drie benoemde punten.

“Business Design springt in het gat dat niet bestaat. Het verbindt de belevingswereld van de eindgebruiker met die van de business. Het zorgt ervoor dat innovaties ook echt impact maken, door de mogelijke oplossing vanuit drie perspectieven te benaderen: de aantrekkelijkheid voor de eindgebruiker, de maakbaarheid en de levensvatbaarheid.”

Folmer, J. R. (2020, 9 juni). Business design: blijf je bedrijf vernieuwen, vooral nu. Frankwatching.

Aan de slag met vernieuwing? Ontdek onze tips voor succesvol innoveren.

Hoe werkt Business Design

Business Design is het slim combineren van de Design Thinking mindset, de Design Sprint principes en business modelling tools zoals het Business Model Canvas (BMC). Door middel van een BMC kun je op een gestructureerde manier jouw idee toetsen. Het model focust zich op drie aspecten:

 • Markt & klant
 • Benodigde recourses
 • Verdienmodel


Door het BMC te doorlopen wordt het idee op de zojuist benoemde aspecten getoetst. Hierdoor krijg jij als ontwikkelaar, realistisch inzicht in de mogelijkheden van jouw idee.

Business Design is een methode die sterke punten van verschillende methodes combineert om zo met een holistische blik te werk te gaan. Er wordt gekeken naar de totale bedrijfsstrategie, het gehele portfolio, (opkomende) concurrenten, nieuwe technische mogelijkheden, toekomstscenario’s en trends. Altijd met een designbril en dus met als startpunt de behoeften van de eindgebruiker.

Business Design onderscheidt zich van Design Thinking door deze holistische aanpak en het verder kijken dan alleen de wensen van de doelgroep.

Is Business Design relevant voor jou?

Business Design zou wel eens de belangrijkste discipline uit het bedrijfsleven kunnen worden omdat het zich focust op drie belangrijkste elementen van innoveren:

 • Human: vinden eindgebruikers het aantrekkelijk?
 • Technical: kunnen wij het maken?
 • Business: is het levensvatbaar?

Door het combineren van Design Thinking, Design Sprints en business modelling tools kun je ideeën snel toetsen bij jouw klanten, je krijgt snel feedback en kunt hierdoor effectief en efficiënt werken. Naast de voordelen met betrekking tot innovatie is Business Design een geschikte methode om doelen te behalen binnen een team.

Ten slotte is het een gestructureerde manier van werken waardoor het mogelijk is om dit van afstand te doen, wat tijdens deze corona tijden erg belangrijk is.

Business Design zorgt voor efficiëntie en effectiviteit voor jouw onderneming of jouw idee. Wil jij snel doelen behalen op een plezante manier dan past Business Design bij jou!

Business Design binnen Kiemkr8

Kiemkr8 heeft Business Design geïmplementeerd binnen de 8 van Kiemkr8. De 8 van Kiemkr8 is net als Business Design een holistische aanpak. Deze methode brengt een idee, uiteindelijk naar een onderbouwd business plan. Hieronder is te zien in welke stappen Business Design voorkomt en op welke manier.Stap 1 en 2 – focus op idee, bedrijf en doelgroep

Het begint bij de eerste twee stappen, hierbij wordt de focus gelegd op een idee, het bedrijf van de klant, de producten/diensten, de markt en de klanten/doelgroep van de klant. Ondanks dat ondernemers vaak gelijk bezig willen met het uitwerken van hen idee is het erg belangrijk om eerst deze overige punten goed in kaart te krijgen als een fundering voor het verder ontwikkelen van het idee. Hier wordt voor de beginsituatie een Business Model Canvas ingevuld.

Stap 5 en 6 – doelen realiseren met Design Thinking tools

Ook bij stap vijf en zes is Business Design geïmplementeerd, hier worden Design Thinking tools gebruikt om samen met de klant doelen te realiseren. De eindgebruiker wordt bij deze creatieve methodes centraal gesteld om zo het product of de dienst zo goed mogelijk bij de doelgroep aan te laten sluiten. Uiteindelijk wordt er in detail beschreven hoe het nieuwe product of de nieuwe dienst eruit ziet, waarom dit er zo uit ziet, waar en voor welk bedrag de eindgebruiker het product kan kopen. Dit wordt gedaan door middel van het Business Model Canvas opnieuw in te vullen.

Stap 7 en 8 – feedback verzamelen voor de laatste iteratie

In stap zeven en acht wordt het product of de dienst getoetst bij de eindgebruikers van de klant, hierbij wordt feedback verzameld die eventueel nog kan worden geïmplementeerd in een allerlaatste iteratie. Wanneer dit klaar is, helpt Kiemkr8 de klant om de markt op te gaan.

Samengevat

🔭 Wat is Design Thinking?

User centered design, Design Thinking denkt vanuit de doelgroep of de klant. Er wordt gekeken naar de wensen van de doelgroep en op basis hiervan worden keuzes en beslissingen genomen.

🔧 Hoe werkt Design Thinking?

Design Thinking werkt via vijf stappen die vaak meerdere keren worden herhaald, dit heet itereren. Per iteratie worden de resultaten van de vorige iteratie verwerkt. Zo wordt komt de dienst of het product steeds dichter bij de wensen van de doelgroep.

🩹 Wat zijn de valkuilen van Design Thinking?

Design Thinking werkt goed om de wensen van je doelgroep te vervullen, maar soms verlies je hierdoor zicht op de behoeftes van jouw onderneming.

🔎 Verschil Design Thinking en Business Design

Bij Design Thinking ligt de focus (bijna) alleen maar op de behoeften van de doelgroep. Bij Business Design worden verschillende principes van Design Thinking met andere methodieken gecombineerd om tot een eindresultaat te komen dat zowel bij de doelgroep als de ontwikkelaar past.

🚀 Waarom Business Design?

Business Design lijdt tot innovatie door de combinatie van verschillende methodes, mindsets en tools waardoor je snel tot waardevolle resultaten kunt komen.Conclusie

Business Design is een slimme combinatie van verschillende methodes, mindsets en tools. Door dit te combineren ontstaat een workflow waardoor een product of een dienst ontstaat dat goed aansluit bij de wensen van de doelgroep maar ook bij die van de ontwikkelaar van het product of de dienst. Het is een methode die zorgt voor waardevolle resultaten op korte termijn. We leven in een maatschappij waarbij innoveren erg belangrijk is. Met Business Design kun je snel en effectief inspelen op verschillende situaties om zo bij de tijd te blijven.

Ben jij toe aan vernieuwing en heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Kiemkr8 om te kijken naar de mogelijkheden voor jou en jouw bedrijf!

Lees hoe wij jou kunnen helpen innoveren met business design.

Related Articles

Responses