Hier zijn we trots op

Onderwijsprojecten met
een Kiemkr8 effect

We hebben diverse scholen en besturen geholpen bij het opzetten en stimuleren van innovatie binnen de organisatie. We lichten een aantal projecten uit, waar we trots op zijn:

Tref Innovatiegroep

Tref Onderwijs in Zuid-West Drenthe met 8 basisscholen, wil haar leerlingen voorbereiden op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Ze gaan voor een brede, totale ontwikkeling van het kind en wil daarom ruimte geven aan innovaties op de scholen die hierbij aansluiten. Samen met innovatiebureau Kiemkr8 is binnen Tref een bovenschoolse innovatiegroep gestart om hieraan te werken.

Aeres Hogeschool

Het onderwijs van Aeres Hogeschool Wageningen focust zich op het vergroten van de leer-kracht van mensen enorganisaties. Van (beroeps-)onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Dit staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. Ze staan middenin het werkveld en leiden docenten, educatieve professionals, innovators en kennismanagers op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Onderwijs

Mondriaan College

ROC Mondriaan is de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Studenten worden hier opgeleid tot vakkundige beroepsoefenaars. 

Disruption days

Cibap Zwolle

Cibap in Zwolle is een vakschool voor vormgeving. Hier worden mbo-studenten opgeleid tot echte creatievelingen. De school beoefent een aantal kernwaarden: creativiteit, vakmanschap, ondernemendheid, communicatie en omgevingsbewustzijn om hun studenten zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Nieuwebrug Ondernemend leren

OBS Nieuwebrug in Ommen is een kleine school met grote ideeën. Waar ruimte is voor groei en aandacht, individueel en samen, buiten en binnen de school. De school is volop in beweging en werkt aan de innovatie Ondernemend Leren.