Uit onze cases

Cibap Zwolle

Cibap in Zwolle is een vakschool voor vormgeving. Hier worden mbo-studenten opgeleid tot echte creatievelingen. De school beoefent een aantal kernwaarden: creativiteit, vakmanschap, ondernemendheid, communicatie en omgevingsbewustzijn om hun studenten zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Beginsituatie

Cibap vroeg of wij hun eerste en tweedejaars studenten van de studie International Creative Business Developer (ICBD) meer inzicht zouden kunnen geven in het innovatie-ontwikkelproces. Er is gekozen om hiervoor twee ‘Disruption days’ in te plannen. 

Om de studenten mee te nemen in innovatie ontwikkeling gebruikt Kiemkr8 drie, door ons ontwikkelde, canvassen. Deze canvassen bevatten verschillende methodieken die je verder helpen binnen innovatieprocessen. Denk hierbij aan stakeholder(s) inzicht, idee creatie, prototyping en testfases.

Onze aanpak

Bij aanvang van de ‘Disruption days’ worden de studenten ingelicht over het programma van de 2 dagen. Denk hierbij aan de theorie, het doel en de werking van de innovatie canvassen. Deze canvassen bestaan uit 3 delen: het Innovatieinzicht canvas, het Creatie canvas en het Experimenteer canvas. Door het gebruik van deze canvassen worden er een aantal vragen beantwoord over de projecten van de studenten, namelijk: 


Innovatieinzicht canvas

Creatie canvas

Experimenteer canvas

Met alle informatie kunnen studenten uiteindelijk een Business Model Canvas invullen, om alle inzichten te verwerken en een algeheel beeld te krijgen van de uitwerking van de innovatie die zij hebben bedacht.   

Voor het invullen van de canvassen krijgen de studenten ondersteuning door middel van methode kaarten. Denk hierbij aan brainstormmethoden en onderzoeksmethoden. Hiermee kunnen zij zelf invulling geven aan de innovatie canvassen en de wijze waarop zij hun projecten willen exploreren. Kiemkr8 ondersteunt de studenten tijdens de sessie o.a. door vragen te beantwoorden over de aangereikte canvassen en methodieken.

 

Resultaat

Door de begeleiding, aanreiking van canvassen en methode kaarten raken de studenten meer bekend met wat innovatie is en hoe je van idee naar productrealisatie gaat. De studenten krijgen meer kennis over de stakeholders en zien het belang in om deze groepen in het ontwikkelproces te betrekken. Ze maken weloverwogen keuzes vanuit het perspectief van de stakeholders en moeten dit in het hele proces, van idee creatie tot de uitvoering van hun innovatie, vol houden.

Experimenteren binnen de projecten van de studenten wordt aangemoedigd, om hun te laten zien dat de missers in zo’n ontwikkelproces leiden tot groei. De canvassen geven de studenten overzicht in de innovatie en de ontwikkeling daarvan. Met onze tools en adviezen, krijgen de studenten de mogelijkheid om de geleerde kennis toe te passen op huidige en toekomstige projecten. Zo leren zij zelfstandig innovaties ontwikkelen.