Uit onze cases

Businessplan Planedome, Huis van Drenthe

Het Planetron functioneerde jarenlang als een van grootste voorlichtingscentra over astronomie en ruimtevaart in Nederland. Toch werd de belangstelling in de loop der jaren steeds minder en werd het uiteindelijk gesloten. Zonde, vond een groep ondernemers. Samen kregen ze het idee om de entree van het Nationaal Park Dwingelderveld aan de kant van Dwingeloo in ere te herstellen.

Beginsituatie

Het idee was de herontwikkeling van het oude Planetron naar een multifunctioneel centrum; ‘Planedome, Huis van Drenthe’. Kiemkr8 is gevraagd om te helpen bij het testen van de haalbaarheid en het opstellen van een businessplan, om zo uiteindelijk de financiering voor de plannen rond te krijgen.

Onze aanpak

Samen met de ondernemers hebben we alle beschikbare informatie verzameld en zijn we gestart met het aanscherpen van de plannen. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan cijfers uit de markt. De financiële haalbaarheid van de plannen is doorgenomen. De investeringen zijn opgedeeld in een aantal deelprojecten, zodat na iedere oplevering een aanvullend deel van het project kan renderen. Vervolgens is het geheel opgenomen in een kort en bondig projectplan dat gebruikt is voor het inlichten van stakeholders, aanvragen van subsidies of financieringen.

 

Resultaat

In het voorjaar van 2023 opende het Huis van Drenthe haar deuren. Bij het Huis van Drenthe werkt een professioneel horecateam dat deels bestaat uit volleerde vakmensen en voor een deel wordt aangesterkt door talenten van Stichting Phusis. Bij Phusis krijgen jongens en meiden voor wie werken niet altijd vanzelfsprekend is geweest een tweede, derde of vierde kans. Daarnaast biedt het Planedome ruimte aan onder andere een moderne toeristische informatiepunt, een science hub en kantoorruimte voor diverse organisaties.