Uit onze cases

Klapstoel Academy

Klapstoel Academy stimuleert gelijkheid voor vrouwen in de arbeidsmarkt, want zelfs in 2021 is er een opmerkelijk verschil voor vrouwen. Dit doet Klapstoel Academy op verschillende manieren, waaronder coaching, advies en het samenbrengen van getalenteerde jonge vrouwen met succesvolle business vrouwen.

Beginsituatie

Het begon met een idee, maar het was onduidelijk hoe dit idee omgezet kon worden in een rendabele business. Kiemkr8 is ingeschakeld voor het begeleiden van dit proces.

Onze aanpak

Met behulp van drie canvassen is het idee verder ontwikkeld. Dit begon met de doelgroep. Hierbij lag de focus op een gedeelte ‘business to customer’ en een stuk ‘business to business’. De doelgroep is benaderd om duidelijk te krijgen wat hun wensen en pijnpunten zijn. Vervolgens is het concept getest en aangescherpt aan de hand van onze doelgroep. “Even as an expierenced Design Thinker, it is good to be guided through the Design Thinking proces. The canvasses functioned as a roadmap for this proces.”

Resultaat

Duidelijkheid, directie en een winstgevend businessmodel. Toen de Klapstoel Academy werd opgericht was er een idee, maar was er nog veel chaos. Door behulp van de coaching is dit in de juiste banen geleid en is er een winstgevend bedrijf tot stand gekomen. “Bianca was very invested in the process, her experience helped a lot. It helped us with direction and she pushed us where needed. Now we are starting our first pilots!”