Uit onze cases

Merk Fryslân

Merk Fryslân is de provinciale destinatiemanangementorganisatie voor de provincie Fryslân. Vanuit een overkoepelende visie geven zij in opdracht van de Provincie Fryslân, o.a. invulling aan de marketing en promotie voor Friesland, de Waddeneilanden en het UNESCO Waddengebied. De primaire focus ligt hierbij op het toerisme, zowel particulier als zakelijk.

Beginsituatie

Merk Fryslan werkt aan waardevol toerisme, dit betekent dat toerisme een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de economie in de provincie. De marketing van Friesland en het Waddengebied zijn hier onderdeel van.

Daarnaast zijn er regio platforms die ieder naast hun regiomarketing en -promotie werken aan informatievoorziening,  gastheerschap en het vormen en behouden van een lerend netwerk . Deze regio platforms werken echter individueel. Een goede samenwerking van de platforms en Merk Fryslân kan de effectiviteit van alle partijen verbeteren. Kiemkr8 is ingeschakeld als externe partij om deze samenwerking in goede banen te leiden.

Onze aanpak

Eerst heeft Kiemkr8 alle partijen individueel op operationeel niveau benaderd om in de praktijk te ervaren wat soepel verloopt en waar knelpunten in de samenwerkingen ontstonden. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau om ieder te vragen naar de belangen en andere relevante zaken. Daarna zijn al deze belangen meegenomen en zijn er afspraken over de samenwerking vastgelegd. Op basis van deze afspraken worden voor 2022 de jaarplannen van alle partijen vormgegeven. 

Resultaat

Merk Fryslân en de regiogebieden zijn verder gegaan met de basis die is opgesteld, dit zorgt voor een hele goede sfeer bij de samenwerking van beide partijen. Zoals Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân het verwoordt: “Bianca heeft met een helicopterview alles afgewogen met ieders doelen goed voor ogen. Zo is het gehele proces goed begeleid en kunnen wij in een goede atmosfeer samenwerken. Daarom schakelen we Bianca nu nog steeds in!”