Uit onze cases

Toeristische informatievoorziening in Midden-Groningen

Toerisme is een groeiende branche in de gemeente Midden-Groningen. Als de buitenspeeltuin van Groningen heeft de regio veel mooi en kleinschalig aanbod met een beperkte mogelijkheid om de aandacht van recreanten te trekken. Als je in het landschap bent, kun je makkelijk iets leuks missen, omdat de aanduidingen ontbreken.

Beginsituatie

Er zijn in Midden-Groningen geen VVV of Tip kantoren. Landelijk gezien sluiten steeds meer VVV & Tip kantoren, omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gemeente Midden-Groningen zich beraadde op de vraag: ‘Hoe informeren wij bezoekers in onze gemeente over het toeristisch aanbod?’. De gemeente vroeg bureau Kiemkr8 dit te onderzoeken en een plan op te stellen, waarbij we breed kijken: van VVV kantoor tot muurschildering, van informatiezuil en toeristische overstappunt, tot de online omgeving met sites, zoals Visit Groningen en de eigen Midden-Groningen website.

Onze aanpak

Om te komen tot het een passend advies is een proces doorlopen dat bestond uit diverse stappen: Na de eerste verkenning, is bepaald wie stakeholders zijn in het proces en is een procesbeschrijving gemaakt. Er is een inventarisatie gedaan van de wensen qua informatiebehoefte van circa 100 bezoekers/recreërende bewoners. Dit is in samenwerking gedaan met studenten van Hanzehogeschool, door middel van straatinterviews met gasten op evenementen en drukbezochte locaties. De studenten leverden een rapport op met bevindingen en presenteerden de resultaten.

Daarna is een inventarisatie gemaakt van wensen, de eigen wensen van ondernemers/ belanghebbenden in de gemeente uit de recreatiesector via een groepssessie, inclusief een creatieve uitvraag (brainstorm) om ideeën uit de groep op te halen. Er heeft een interview plaatsgevonden met Visit Groningen, om alle mogelijkheden die Visit Groningen biedt te verkennen.

Om tot innovatie-inzichten te komen is alle informatie geordend en gefilterd. Voor de stap naar meer concrete ideeën, inclusief visuele schetsen (prototype-ontwikkeling), is een Pressure Cooker georganiseerd: een sessie met vormgevers, specialisten en vrijwilligers waarbij in zeer korte tijd gewerkt is aan zo concreet mogelijke prototypes en concepten. Na een selectie van de beste concepten en een verwerking tot aanbevelingen, waarbij we ook gekeken hebben naar de inschatting van de haalbaarheid van de concepten, is het resultaat verwerkt in een adviesrapport.

Resultaat

Gedurende de looptijd van het onderzoek is prettig samengewerkt en heeft de klant al veel inzichten opgedaan, die meteen konden worden omgezet in actiepunten. Het traject vroeg van ons een flexibele houding en een pragmatische aanpak. De gemeente Midden-Groningen heeft nu een concreet plan liggen, waarmee zij de komende periode een duidelijke leidraad heeft voor de uitvoering van de actiepunten.

Werksessie Midden Groningen