Uit onze cases

Mondriaan College

ROC Mondriaan is de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Studenten worden hier opgeleid tot vakkundige beroepsoefenaars.

Beginsituatie

Vincent Dullaart is docent op het ROC Mondriaan in Den Haag. In het verleden heeft Vincent gebruik gemaakt van de Kr8Centrale om een businessplan op te stellen, heeft hij de Kiemkr8 Onderwijsmethodiek ingezet. Toen zijn studenten de opdracht kregen om een businessplan op te stellen, heeft hij Kiemkr8 ingeschakeld. De 8 van Kiemkr8 is relevant voor twee vakken die de studenten volgden. 

Onze aanpak

De studenten hebben in de online leeromgeving van Kiemkr8 gewerkt waarbij Vincent hen overzichtelijk en makkelijk kon begeleiden. Zo zijn de studenten de verschillende stappen doorlopen en zijn ze per onderdeel beoordeeld waar nodig. 

studenten leren met deze methodiek om naar alle aspecten van een onderneming te kijken en zien de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Ze maken gebruik van Design Thinking methodes, Business Model Canvas en leren diverse Ideation technieken.

Resultaat

Het werken in de online leeromgeving van Kiemkr8 werd zeer positief ervaren. De studenten kunnen overal aan het werk en kunnen door de uitleg makkelijk aan de slag. Ook was het beoordelen van de studenten erg makkelijk.