Uit onze cases

Projectleiding Van Gogh

Vincent van Gogh is wereldberoemd. Maar niet veel mensen weten dat hij ook in Drenthe verbleef. In 2023 is het 140 jaar geleden dat Van Gogh uit de trein stapte op het station van Hoogeveen. Het jaar 2023 is het startjaar van het Van Gogh project in de drie gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Het doel is de culturele erfenis van Van Gogh blijvend zichtbaar en beleefbaar maken voor de eigen inwoners en binnenlandse en buitenlandse bezoeker

Beginsituatie

Iedere gemeente, de provincie Drenthe en Marketing Drenthe zijn samen vertegenwoordigd in een stuurgroep. Elizabeth Stoit van Marketing Drenthe is de projectleider. Per provincie is er een lokale projectleider die samen met de andere projectleiders vertegenwoordigd is in de werkgroep Programmering. Voor Hoogeveen werd in de zomer van 2022 gezocht naar een goede invulling voor deze rol van projectleider en de gemeente heeft daarom Kiemkr8 gevraagd om hier invulling aan te geven. Er wordt intensief samengewerkt met de lokale projectgroep.

Onze aanpak

De taken, behorend bij de rol van projectleider, bestaan uit het stimuleren en waar mogelijk verbinden van initiatieven die leiden tot het duurzaam zichtbaar en beleefbaar maken van het leven van Van Gogh in Drenthe. Communicatie met stakeholders, over zowel hun eigen projecten als alle initiatieven in Hoogeveen, maakt hier ook onderdeel van uit. De cultuurcoach en toeristisch regisseur nemen in de uitvoering ook een aantal taken op zich, dus een goede samenwerking en aansturing is noodzakelijk. Ook wordt er intensief samengewerkt met een enthousiaste groep initiatiefnemers. Ook de vertegenwoordiging van Hoogeveen in het Drentse project behoort tot de taken. Dat betekent; zorg dragen dat het aanbod van Hoogeveen bekend en zichtbaar is/wordt.

Resultaat

Inmiddels is er een goed overzicht van het grote aanbod aan activiteiten dat er is en nog wordt ontwikkeld rondom van Gogh. Er is een flinke groep betrokken initiatiefnemers actief binnen de gemeente. We verbinden, betrekken en stimuleren in de ontwikkeling ervan, onder andere door interactieve bijeenkomsten te organiseren, actief mee te denken en door kansen te creëren. Ook denken we mee over de kansen en ontwikkelingen voor de komende jaren.

Opdrachtgever José Reinholtd (Strategisch Beleidsadviseur Cultuur): “Met de inzet van Kiemkr8 is de projectleiding in vertrouwde handen. Projectleidster Ilone Hansman ontzorgt niet alleen, zij stimuleert ook initiatiefnemers vanuit een verbindende aanpak. Zowel hands on als gericht op de toekomst draagt zij bij aan het beleefbaar maken van het verhaal van Vincent van Gogh in Hoogeveen”