Uit onze cases

Smart Regio

Vanuit de vijf gemeenten binnen Zuidoost Friesland is het project Smart Regio gestart. Doel van dit project is de ontwikkeling van 10 digitale beleefroutes die het verblijf van gasten en recreanten uit de buurt vergroten en het verhaal van de omgeving vertellen.

Beginsituatie

Om het project te leiden werd gezocht naar een stevige projectleider met inhoudelijke kennis en creativiteit. Dit was de aanleiding om Kiemkr8 in te schakelen en zo is Bianca uiteindelijk projectleider van het project geworden. 

Onze aanpak

Bianca fungeerde als projectleider, elke week vond er een projectoverleg plaats met de verschillende betrokken partijen om de stand van zaken te bespreken. Ook heeft Kiemkr8 geholpen bij de conceptontwikkeling van verschillende routes en het voorwerk dat hierbij kwam kijken. IQ-Media ontwikkelde op basis van deze input de verhaallijn en verzorgde de mediaproductie. 

Resultaat

Uiteindelijk zijn er 10 verschillende beleefroutes ontwikkeld die zijn te vinden in de ‘IZI Travel’ app en enkele zijn ook ontsloten via Shary.  Deze routes vertellen de geschiedenis van de regio door middel van beeld en geluid. Door het volgen van deze routes ervaar je de omgeving zoals deze er honderden jaren geleden uitzag.