Uit onze cases

Tref Innovatiegroep

Tref Onderwijs in Zuid-West Drenthe met 8 basisscholen, wil haar leerlingen voorbereiden op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Ze gaan voor een brede, totale ontwikkeling van het kind en wil daarom ruimte geven aan innovaties op de scholen die hierbij aansluiten. Samen met innovatiebureau Kiemkr8 is binnen Tref een bovenschoolse innovatiegroep gestart om hieraan te werken.

Beginsituatie

Tijdens de lock-downs hebben alle Tref scholen zich ingezet om het thuisonderwijs goed vorm te geven. De 8 scholen hebben daarin ook de samenwerking gezocht; er ontstond een werkgroep, gericht op de inzet van technologie bij thuisonderwijs. Toen het onderwijs in schooljaar 2021-2022 weer in de klas gegeven kon worden, wilden de scholen het geleerde en de onderlinge samenwerking in stand houden en juist verder doorontwikkelen. Hoe pak je dat professioneel aan? Samen met Kiemkr8 werd de Tref Innovatiegroep opgezet, een plek waar alle Tref medewerkers die geïnteresseerd zijn in innovatie, zich konden aansluiten. In vijf werksessies was het doel om te komen tot een plan van aanpak voor twee concrete innovaties. 

Onze aanpak

Het vertrekpunt binnen onze innovatieprojecten is altijd het in kaart brengen van de beginsituatie en de drijfveren (de Why, de how en de what). Deze bleken binnen Tref als geheel én binnen de Innovatiegroep grotendeels gelijk te zijn. Een mooi uitgangspunt om op verder te bouwen. Verschillende creatieve werkvormen, deels online door de vele besmettingen, zorgden ervoor dat uit alle losse ideeën twee concrete innovaties gekozen konden worden. Laten meer over deze thema’s. De groep werd door Kiemkr8 steeds geprikkeld, geïnspireerd en gecoacht, maar ook werd geleerd hoe innoveren werkt en wat er bij komt kijken.

Resultaat

Beide subgroepen zijn aan de slag gegaan met een plan van aanpak, waarin we o.a. de aanleiding, de maatschappelijke stand van zaken, een beschrijving huidige situatie, het beoogde effect van de innovatie en de onderbouwing (bewijs) dat het idee kan werken, vooral visueel uitwerken. Ook keken we vooruit naar de pilotfase en brachten we de strategie en de succes- en faalfactoren in kaart. Met een beeldende presentatie worden de plannen binnenkort aan het directieberaad gepresenteerd om zo commitment op te halen voor de uitvoering van de plannen in schooljaar 2022-2023. Op deze manier werken we planmatig toe naar de veranderingen: langzaam gaan, maar snel leren van wat we doen.  

escort izmir - mersin escort bayan - adana escort bayan - escort antalya - istanbul escort