Uit onze cases

Vitale Vakantieparken Drenthe – Vakantieparken innoveren

Het programma Vitale Vakantieparken Drenthe zet verschillende instrumenten in om de recreatiesector een kwaliteitsimpuls te geven. Door de kopgroep van excellente verblijfsaccommodaties te vergroten en te verstevigen, zetten ze de verblijfsrecreatiesector binnen de provincie Drenthe in beweging.

Beginsituatie

Door te werken aan vitale en aantrekkelijke vakantieparken, realiseren de partijen gezamenlijk meer werkgelegenheid, een gezonde economie en een leefbare woon-, werk- en recreatieomgeving. Binnen het programma Vitale Vakantie Parken is Kiemkr8 gevraagd om manieren te bedenken om de goede vakantieparken van Drenthe te laten excelleren.

Onze aanpak

Kiemkr8 heeft een methodiek ontwikkeld waarbij recreatieondernemers worden uitgedaagd om met de ogen van hun huidige en toekomstige gasten naar hun bedrijf en aanbod te kijken. Hierdoor ontstaat inzicht in waar de bedrijven kunnen verbeteren maar ook waar hun onderscheidend vermogen ligt. In de aanpak is naast aandacht voor innovatie ook aandacht voor het verduurzamen van de bedrijven.

Resultaat

Gedurende de looptijd van het excellentie traject binnen het programma Vitale Vakantieparken zijn diverse parken in samenwerking met de ondernemersadviseur van Vitale Vakantieparken begeleid bij hun innovatietrajecten en het opstellen van hun toekomstplannen.