Vandaag de dag, de gratis krant

Die goeie ouwe tijd

Als je een aantal jaar geleden een lange rit met het openbaar vervoer moest maken, kon je een gratis krant pakken zoals de ‘Metro’ of de ‘Sp!ts’ om het wachten te verzachten. Je realiseerde je toen misschien niet dat dit toch wel iets bijzonders was, want waarom zou iemand een krant gratis maken en wat heeft diegene hier zelf aan?

 

De druppel die de emmer deed overlopen

Op 16 april jl. maakte Metro bekend dat er geen nieuwe kranten in papieren vorm meer zullen verschijnen. Hiermee verdwijnt de laatste gratis papieren krant uit Nederland. Met de opkomst van smartphones was het voor mensen niet meer nodig om de krant te pakken en deze mee te nemen. Daardoor ging het steeds minder goed met de gratis krant en uiteindelijk was het coronavirus de druppel die de emmer deed overlopen.

Toch is het interessant om te zien hoe de gratis krant zich in Nederland heeft gevormd. Een gratis krant, hoe werkt dat? En waarom zou iemand dit op deze manier uitbrengen?

Gratis nieuws

In een marketing boek uit 2008 is het volgende te lezen:

“Het aantal abonnees voor een krant is zeer belangrijk. Dit neemt ongeveer met 5 procent per jaar af. De wijze waarop de consument de krant leest is van groot belang. Los van de abonnementsprijs van zo’n 240 euro per jaar zijn in het consumentengedrag redenen te vinden voor de terugloop in abonnees. Waar wordt de krant gelezen? Zeker voor de treinreizigers is de komst van de gratis kranten als de Sp!ts en de Metro een motivatie om het abonnement op te zeggen. Vandaag de dag wil de consument het nieuws tot zich nemen op het moment waarop het hem uitkomt, in de vorm die hem het beste schikt en natuurlijk het liefste gratis en zo actueel mogelijk.”
Bron: Solomon, M. R., Marshall, G. W., & Stuart, E. W. (2008). Marketing. Amsterdam, Nederland: Pearson Education.

Hierin is een stukje van het consumentengedrag uit 2008 te zien. Ondanks dat dit boek in 2008 is uitgegeven, geldt dit ook nu nog. (“Vandaag de dag wil de consument het nieuws tot zich nemen op het moment waarop het hem uitkomt, in de vorm die hem het beste schikt en natuurlijk het liefste gratis en zo actueel mogelijk.”)

De gratis krant was een businessmodel dat in Nederland toen der tijd nog niet bestond. De krant had geen kosten wat betreft distributie en ledenwerving. Een gratis krant was in die tijd een uitstekend businessmodel, zegt media-onderzoeker Piet Bakker. “Tijd is schaars en in het openbaar vervoer hadden mensen even niets te doen. Mobieltjes waren er nog niet, dus was een gratis krant een prima tijdverdrijf.”

Doordat de krant gratis was en op een geschikte locatie werd verspreid, was de vraag naar de Metro erg groot. Concurrenten konden hier niet tegenop, wat het interessant maakte voor adverteerders. De Metro liep jarenlang als een trein maar is nu toch tot een einde gekomen, hoe kon dit?

Smartphones killed the Newspaper Star?

De komst van smartphones was moeilijk voor kranten. Ondanks dat een krant gratis was, had je dat handige apparaatje in je broekzak. De keuze was daarom vaak al snel gemaakt. De vraag naar de Metro nam af. De Metro en de Sp!ts zijn, als gratis krant, altijd koplopers geweest. Ook deze twee kranten werden geraakt door de opkomst van de smartphone en in 2012 vond er een fusie plaats. Beide kranten gingen verder onder de naam ‘Metro’. Opnieuw kwam de Metro voor moeilijke vraagstukken te staan maar ze hield zich staande.

 

20 jaar Metro

In juni 2019 bestond de Metro 20 jaar. Metro gaf een speciaal nieuwsartikel uit en zei dit:

“Metro Holland blaast twintig kaarsjes uit. Eerlijk is eerlijk: het is niet eenvoudig. Het scherm van de mobiele telefoon ligt eerder binnen handbereik dan een Metro, die ook al lang niet meer in groten getale in de trein ‘zwerft’. Maar we gaan zeker door. Het businessmodel is inmiddels veranderd: we verdienen ons brood niet alleen meer met advertenties in de krant, maar ook online. En mede dankzij jou liggen er nog steeds iedere dag meer dan 200.000 Metro’s in de bakken. Iets waar we best trots op zijn.”
Bron: de Boer, A. (2019, 20 juni). Metro 20 jaar: laatste gratis dagblad van ons land. Geraadpleegd van Metro 

Wederom zijn de nodige stappen gemaakt om te blijven bestaan. Maar zoals ik in het begin van dit blog al zei, is de fysieke krant van Metro nu helaas toch verdwenen en hiermee is de laatste gratis papieren krant van Nederland een feit. Uiteindelijk was het coronavirus de druppel die de emmer deed overlopen. Wel bestaat de Metro nog online en hier kun je nog steeds het nieuws gratis lezen, op je smartphone.

Terugblik

In dit blog heb ik gekeken naar ontwikkeling van de gratis kranten in Nederland en vooral naar de Metro. Een krant die zo’n twintig jaar geleden revolutionair was, maar die nu inmiddels ingehaald is door andere digitale alternatieven. Hadden ze dit kunnen voorkomen als ze sneller in hadden gespeeld op de signalen van hun omgeving?

We leven in een tijd van constant aanpassen en innoveren om bij de tijd te blijven. Hoe blijf jij bij de tijd?

 

 

Bekijk ook onze overige blogs! 

Related Articles

Responses