Tips voor succesvol innoveren

Bruis je van de innovatieve ideeën, maar kom je er toch niet aan toe om te innoveren? Je bent niet de enige! Als je echter ondernemers met succesvolle innovaties achteraf vraagt hoe zij tot hun beslissing kwamen, dan is het meest voorkomende antwoord ‘ik heb het gewoon gedaan’. Ondernemers zien kansen, beslissen en realiseren het. Maar wat zijn de ingredienten voor een succesvolle innovatie? Kiemkr8 deed hier onderzoek naar en vond in het boek De innovatieve ondernemer, Jeroen de Jong, Wynand Bodewes, Ro Braaksma een bron aan inspiratie hierover. Conclusie: Innoveren? Verzamel informatie en slaap er een nachtje over! Tips voor succesvol innoveren.

Doorzettingsvermogen, intuitie en durf

Ondernemers van succesvolle innovaties beroepen zich op hun doorzettingsvermogen (‘je moet blijven doorgaan en geloven in je product’), intuïtie (‘ik voelde dat er kansen lagen’) en durf (‘als ondernemer moet je nu eenmaal risico’s nemen’). Uit onderzoek blijkt dat er nog wel meer nodig is voordat ondernemers beslissen om hun ideeën uit te gaan werken.

De beslissing om een idee uit te werken

In het hele innovatieproces is de beslissing om een idee te gaan realiseren cruciaal. Ideeën kosten niets; pas als een ondernemer besluit om door te zetten zal hij substantieel tijd en middelen moeten investeren en risico’s moeten nemen. Of een idee wordt gerealiseerd hangt af van de kenmerken van het idee, weerstand tegen verandering en invloeden uit de bedrijfsomgeving. Bij de uiteindelijke beslissing speelt de intuïtie van de ondernemer een belangrijke rol. Ten slotte kan de ondernemer de onzekerheid over de beslissing proberen te verminderen. Tips voor succesvol innoveren:

Kenmerken van het idee

De meest geschikte ideeën zijn uit te proberen, te testen in een pilot Deze ideeën zijn omkeerbaar, terug te draaien als ze niet blijken te werken. Ook zijn ze zijn deelbaar, oftewel ze kunnen in stappen of fasen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn ze congruent, consistent met de huidige manier van werken. Passend, bij de bedrijfsstrategie of richting die de ondernemers heeft gekozen. Veelbelovend, zichtbare potentie om iets te verbeteren. Hoe radicaler de innovatie des te groter de kans dat de resulterende dienst of product geen succes gaat worden. Daar staat tegenover dat de potentiële opbrengsten van zulke innovaties substantieel groter zijn. (Rosabeth Moss Kanter, hoogleraar Harvard Business School).

Weerstand tegen verandering

Door de Amerikaanse psycholoog Icek Ajzen is een beroemd model ontwikkeld dat verklaart waarom individuen besluiten om een bepaald gedrag te vertonen. In dit model is een belangrijke plaatst ingeruimd voor mensen vanuit de directe omgeving van de individu. Ook op de beslissing om te innoveren is dit principe van toepassing. Invloedrijke personen zijn vrienden, familie en bekenden, medewerkers, klanten, financiële adviseurs en de overheid. En ten slotte is er de ondernemers zelf is die innovatie belangrijk genoeg moet vinden.

Invloeden uit de bedrijfsomgeving

Ondernemers kunnen te maken hebben met ontwikkelingen in hun omgeving die noodzaken tot innovatie. Denk hierbij aan: dreiging van toetreders en substituten, de macht van afnemers en leveranciers en de directe concurrentie.

Intuïtie

Lange tijd heeft men gedacht dat ondernemers uitsluitend innoveren op basis van economische overwegingen. Inmiddels is duidelijk dat de realiteit anders is: beslissers zoeken niet de optimale, maar de meest bevredigende oplossing. Dit vanwege het feit dat mensen slechts een beperkte hoeveelheid tijd, motivatie of mogelijkheden hebben om alle mogelijke oplossingen te bekijken. Zij zullen dus soms een complexe beslissing vereenvoudigen door naar een beperkt deel van het aantal uitkomsten te kijken. In dit verband onderscheidt de Nederlandse psycholoog Ap Dijksterhuis drie manieren om beslissingen te nemen:
• De eerste manier is een snelle beslissing waarbij niet of nauwelijks wordt nagedacht.
• De tweede manier is de bewuste manier. Daarbij neemt een individu alle informatie in zich op, om daarna aandachtig alles te analyseren. Hij/zij maakt lijstjes met criteria, plussen en minnen, en analyseert het belang van de verschillende aspecten. Vervolgens kiest hij/zij het alternatief dat het beste uit de bus komt.
• De derde manier noemt Dijksterhuis de onbewuste manier. Het individu neemt informatie in zich op, en slaapt er volgens een nachtje over. Voelt het na een nachtje slapen goed, dan kiest het individu ervoor.

Innoveren? Slaap er een nachtje over!

De beslissing om te innoveren is in de regel een complexe beslissing. De uitkomst is immers onzeker en hangt af van vele parameters. Passen we de bevindingen van Dijksterhuis toe op de innovatieve ondernemer, dan gelden vuistregels. Tips voor succesvol innoveren:

  1. Verzamel informatie die relevant is voor het nemen van een beslissing. Niet om direct een beslissing af te dwingen, maar wel om het onbewuste denkproces te voeden en te activeren. Bij een nieuw product is het goed om stil te staan bij de technische haalbaarheid, de vereiste financiering, het tijdsbeslag, de behoeften van potentiële afnemers, distributie, bescherming, interne organisatie en wettelijke eisen. Bij andere typen innovaties is het vergelijkbaar.
  2. Neem de tijd. Slaap er letterlijk een of meerdere nachtjes over, en doe vervolgens wat je gevoel je ingeeft. In deze fase moet het onbewuste ruim baan krijgen. Afstand nemen is dus het devies.
  3. In de derde fase is het zaak om het bewuste denken weer te activeren, maar dan vooral om te controleren of er geen addertjes onder het gras zitten. Lees contracten met leveranciers en samenwerkingspartners goed door. Controleer leveringsvoorwaarden. Zet afspraken op papier. Dit is precisiewerk waarvoor bewust nadenken weer nodig is. Dit stappenplan is min of meer gelijk aan hoe succesvolle innovatieve ondernemers de beslissing om te innoveren nemen. Succesvolle ondernemers staan open voor veel informatie, maar wegen die niet expliciet tegen elkaar af. In plaats daarvan laten zij het idee enige tijd borrelen, om daarna hun gevoel te laten spreken.

(Bron van deze blog: De innovatieve ondernemer, Jeroen de Jong, Wynand Bodewes, Ro Braaksma)

Sta je ook op het punt om te innoveren?

Innoveren? Slaap er een nachtje over! Wij hebben we een hulpmiddel voor de besluitvorming van innovatie voor jou: De Innovatieplantage. De Innovatieplantage laat juist die ideeën groeien tot een plan; Groeiplannen voor innovatieve ideeën. We brengen jouw mooie ideeën verder in slechts acht stappen, verdeeld over vier dagen. Een plan dat staat als een huis, een stevig fundament om op verder te bouwen. Met dit groeiplan weet je exact waar de kracht van je idee zit, wie je doelgroepen zijn, waar je op moet sturen om alles eruit te halen en ben je bovendien een serieuze gesprekspartner voor investeerders en financiers.

De kiemkr8 Innovatieplantage is misschien iets voor jou! In 8 stappen helpt kiemkr8 jou van idee naar een businessplan met een verdienmodel. In de sessies vertelt de Rabobank jou meer over de financieringsvormen, Countus helpt bij het opstellen van het financiële plan en HFCM Communicatie bij het opstellen van de marketingkalender.

Investering

De investering in een volledige kiemkr8 Innovatieplantage bedraagt eenmalig € 2.950,– excl. BTW. In sommige provincies is het mogelijk subsidie over het investeringsbedrag terug te krijgen. In Drenthe krijgen ondernemers 2/3 van het totale bedrag terug via de MKB Voucherregeling.

Binnenkort starten we onze eerste bijeenkomst, dus wees er nog op tijd bij en meld je aan! Vragen? Neem contact op met kiemkr8!

Aanmelden>

Related Articles

Responses