Wat doe jij met trends?

Op Internet zijn ze onvermijdelijk de Top 10 trendlijstjes. Wat zijn de top 10 trends op gebied van leisure, food, retail, etc.? Op social media kun je op elk gebied al dan niet gesponsorde lijstjes vinden. Maar wat moet je met al die trends? Hoe beïnvloeden ze jouw bedrijf of branche? Hoe weet je wat een trend is en wat een hype?

Trend of hype?

Een trend is een ontwikkeling van een bepaalde richting op langere termijn. Trends worden vaak aangegeven door (mode)ontwerpers, maar kunnen ook voortkomen uit een rage waar ontwerpers dan verder op inhaken. Een trend duurt langer dan een seizoen en is altijd van invloed op het komende seizoensbeeld (bron:wikipedia).

Als een trend niet doorzet, dan bleek het een hype te zijn. Hypes zijn zaken die korte tijd veel aandacht krijgen en daarna snel weer weg te zakken en vergeten te worden. Het spelen van Pokemon is een heel goed voorbeeld van een hype. Achteraf is het onderscheid goed te maken, maar vooraf is het soms lastig om te zien wat een hype of een trend is.

Soorten Trends

Over het algemeen onderscheiden we 3 soorten trend-niveaus:

  1. Macro trends: dit zijn drijvende krachten die maatschappijbrede veranderingen teweegbrengen. Voorbeelden zijn vergrijzing, participatiemaatschappij, dematerialisering (we huren/abonneren vaker en kopen minder)
  2. Meso trends: dit zijn op het gebied van gedrag en behoeften van mensen in de markt, dat zijn de klanten, concurrenten en de bedrijfskolom.
  3. Micro trends: dit zijn trends op niveau van het product en of dienst. Denk hierbij aan de nieuwe modekleuren, laatste modellen van auto’s, fietsen etc. etc.

Over en weer spelen de verschillende trends op elkaar in en beïnvloeden ze elkaar.

Waar speel je op in?

Hoe weet je nu vooraf op welke veranderingen je moet inspelen? Hoe weet je dat een trend echt belangrijk wordt? Dat kun je vooraf niet zeker weten.

Het is net als met beleggen. Sommige mensen hebben er geweldig gevoel voor en andere zetten hun geld telkens weer in op het verkeerde ‘paard’. Wel kun je bepaalde ontwikkelingen zien die niet of nauwelijks te stoppen zijn. Bedenk bij deze trends: welke invloed gaat dit op mijn bedrijf hebben en zorg dat jij klaar bent om erop in te spelen.

Hoe werk je dan met trends?

De eerste stap die je maakt als je een trend hebt ontdekt waarvan jij denkt dat het belangrijk is voor jouw bedrijf, is dat je probeert te begrijpen waar een trend vandaan komt. Welke ontwikkelingen leiden tot deze trend?

De tweede vraag die je moet stellen is: Wat gaan die ontwikkelingen betekenen voor mijn product, dienst of organisatie?

Als laatste moet je je afvragen of de trend past dit bij mijn eigen missie, visie en strategie?

Als je deze vragen beantwoordt, dan kom je erachter of je iets met een trend wilt of moet gaan doen. Als je ingrijpende veranderingen gaat aanbrengen op basis van een trend, pas dan het ontwikkelmodel de 8 stappen van kiemkr8 toe. Hiermee doorgrond je waar de aanpassingen impact op hebben en hoe je jouw idee goed in de markt kunt zetten.

Doorlopend proces

Vaak is er alleen in december en januari aandacht voor de trends en is onze aandacht net zo snel weer op andere zaken gericht als dat we onze goede voornemens vergeten.

Ons advies voor ondernemsr is om bovengenoemde 3 vragen elke keer aan jezelf te stellen als je iets tegenkomt dat nieuw voor je is, je verbaast of je nog niet begrijpt. Dan ontdek je trends vroegtijdig en kom je erachter of je met een bepaalde trend iets kan of niet.

Related Articles

Responses